Odszkodowanie – odpowiedzialność deliktowa czy kontraktowa?

Publiczne pralnie w USA cieszą się dużą popularnością. Można powiedzieć, że to element tamtejszej kultury. W Polsce coraz częściej poszukuje się niekonwencjonalnych sposobów na zarabianie pieniędzy.  Jednym z realizowanych już pomysłów na biznes jest właśnie pralnia samoobsługowa. Trend zza oceanu może sprawdzić się szczególnie w dużych miastach.

Jarek mieszkający w mikro apartamencie, którego nie zwykł nazywać kawalerką, nie ma przestrzeni na sprzęt gospodarczy. Siedząc więc przy filiżance zielonej herbaty, w kąciku kawiarnianym owej pralni, czekał aż odwirują się jego kostiumy do awangardowego spektaklu w teatrze jednego aktora.

W pewnej chwili, jeden z bębnów pralki, w którym akurat znajdował się jego kostium zapełnił się szarobrunatną mazią. Okazało się, że wszystkie jego rzeczy przybrały nową barwę zupełnie niewpisującą się w modne kolory sezonu pantone. Jarek, będąc wielce egzaltowany wybuchł gniewem a zaraz po tym natychmiast zalogował się na dostępne w lokalu, bezpłatne wi-fi . W gąszczu informacji między treściami o zbawiennym wpływie soli, skuteczności zimnej wody a przeplatającymi się reklamami wybielaczy, szybko zniechęcony wybrał opcje telefonu do przyjaciela. Chciał usłyszeć tylko jedno- kto mu za to wszystko zapłaci. No i usłyszał: Zdarzenie, które zaszło bez wątpienia dotyczy szkody a zatem powstaje na kimś obowiązek jej naprawienia.  Najistotniejszy jest tutaj związek przyczynowy czyli odpowiedź na pytanie dlaczego ubrania zostały uszkodzone. Należy ustalić, czy była to awaria pralki, działanie osoby trzeciej a może niewłaściwe wykonanie prania przez ciebie.

W Kodeksie cywilnym występują dwa rodzaje odpowiedzialności za szkody– kontraktowa i deliktowa. Pierwsza wiążę się z niewywiązywaniem z zawartej umowy a druga dotyczy czynów powodujących szkodę.

Do ustalenia wysokości odszkodowania zalicza się poniesioną stratę– w twoim przypadku zniszczeniu uległ cały kostium, oraz utracone korzyści– bez kostiumu nie odbędzie się spektakl. 

Można wyróżnić odpowiedzialność na zasadzie winy i dotyczy osoby, która wyrządziła komuś szkodę. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka dotyczy osoby, która np. eksploatuje urządzenie wyrządzające szkodę, choćby nie ponosiła bezpośredniej winy. Odpowiedzialność na zasadzie słuszności występuje w  wyjątkowych sytuacjach, kiedy mimo braku zasady winy i ryzyka osoba będzie odpowiedzialna. Warto również  przyjrzeć się przepisom dotyczącym ochrony konsumentów i prawie odstąpienia od umowy. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez przedsiębiorcę, możesz żądać zwrotu kosztów usługi oraz ceny uszkodzonej garderoby no chyba, że nie zastosowałeś się do regulaminu- instrukcji obsługi pralki, a może zapomniałeś wyjąć z kieszeni barwnik, który jest przecież rekwizytem w twoim spektaklu…

…w przypadku, gdy wina jest po twojej stronie albo jeśli naruszyłeś regulamin pralni, za zniszczenie rzeczy wynikające z twojej winy pralnia nie będzie ponosić odpowiedzialności czyli nie będzie przysługiwać ci odszkodowanie. To jest ten wspomniany na początku związek przyczynowy, który należy ustalić.