Niepełnoletni przedsiębiorca – czy można nim zostać?

Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną i wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Czy w związku z tym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, może zostać przedsiębiorcą? Czytaj dalej Niepełnoletni przedsiębiorca – czy można nim zostać?

Połączenie prowadzenia działalności i pracy na etacie – zalety i ograniczenia

Dla wielu przedsiębiorców połączenie prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na etacie może okazać się ciekawym rozwiązaniem – niesie ono za sobą wiele korzyści związanych zarówno z samorozwojem, jak też prawem i finansami. Warto jednak być świadomym, że opcja ta niesie za sobą pewne ograniczenia. Jakie są jej zalety, a kiedy nie warto się na nią zdecydować?

Czytaj dalej Połączenie prowadzenia działalności i pracy na etacie – zalety i ograniczenia

Ewidencja czasu pracy – jak ją prowadzić

Ewidencja czasu pracy prowadzona powinna być dla osób zatrudnionych w oparcie o umowę zlecenie, a także świadczących rozmaite usługi. Zastanawiasz się jakie dane powinien zawierać taki dokument? Zapraszamy do lektury!

Czytaj dalej Ewidencja czasu pracy – jak ją prowadzić

Prawo przedsiębiorcy – jak się bronić przed naruszeniem dóbr osobistych?

Dobra osobiste – definicja

Art. 23 Kodeksu cywilnego definiuje dobra osobiste człowieka jako zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Dobra osobiste podlegają ochronie prawa cywilnego bez względu na ochronę przewidzianą w innych przepisach. Orzecznictwo sądów podkreśla również inny rodzaj dóbr osobistych a mianowicie poczucie przynależności do danej płci , prawo do swobody wypowiedzi, wyboru rozmówcy i tajemnicy rozmowy czy też więź emocjonalna, jaka może łączyć kogoś z herbem stanowiącym własność jego rodziny. Czytaj dalej Prawo przedsiębiorcy – jak się bronić przed naruszeniem dóbr osobistych?

Kwestionariusz osobowy – druk

Pracodawca zatrudniając pracownika, ma prawo wymagać od tej osoby podania danych niezbędnych do nawiązania stosunku pracy. Kwestionariusz osobowy to druk wypełniany przez pracownika. Jest dokumentem związanym z umową o pracę, który zawiera podstawowe dane osobowe. Należy go przechowywać w części B akt osobowych. Sprawdź, jakie pytania mogą zawierać kwestionariusze osobowe dla pracownika! Czytaj dalej Kwestionariusz osobowy – druk