Samozatrudnienie – na czym polega?

Pracodawcy często sugerują pracownikom przejście z pracy etatowej na tzw. samozatrudnienie – pozwala to na obniżenie kosztów zatrudnienia i wiąże się z uniknięciem ograniczeń oraz obowiązków nakładanych przez kodeks pracy.

Często jednak zmiana formy zatrudnienia wynika z inicjatywy samych pracowników. Rozwiązanie to nie tylko umożliwia wykonywanie zadań dla wielu zleceniobiorców, ale także zapewnia elastyczność czasu i miejsca pracy, zwiększa możliwość rozwoju osobistego oraz zmniejsza obciążenia podatkowe.

Czym jest samozatrudnienie?

Samozatrudnienie dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – definicja ta nie jest określona przepisami prawa, jednak ważne jest tutaj, aby działalność prowadzona była na własny rachunek. Taka forma zatrudnienia pozwala na zawarcie z innym podmiotem umowy cywilnoprawnej, która ma na celu regulację praw i obowiązków obu stron. Jakie formy współpracy można nawiązywać w przypadku samozatrudnienia? Jest to przede wszystkim umowa o świadczenie usług, której przedmiotem jest wykonanie przez jedną ze stron określonych usług na rzecz drugiej. Popularnością cieszy się też umowa zlecenie – w tym przypadku zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności prawnej. Przedmiotem umowy może być również wykonanie określonego rezultatu np. programu komputerowego lub obrazu – wówczas mamy do czynienia z umową o dzieło. Samozatrudnienie pozwala także na zawarcie kontraktu menedżerskiego, który polega na zobowiązaniu się zleceniobiorcy do stałego zarządzania przedsiębiorstwem zleceniodawcy na jego rzecz.

Samozatrudnienie – wady i zalety

Przejście z umowy o pracę na samozatrudnienie zazwyczaj okazuje się opłacalne finansowo dla obu stron – pracodawca ponosi niższe koszty związane z zatrudnieniem, dzięki czemu może zaproponować współpracującemu wyższe wynagrodzenie. Zleceniobiorca odnosi również korzyści związane ze sferą podatków – od teraz może bowiem rozliczać się według podatku ryczałtowego, a także liniowej 19% stawki podatku dochodowego. Zaletą samozatrudnienia jest też ponoszenie mniejszych opłat na ZUS w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wadą samozatrudnienia jest przede wszystkim konieczność samodzielnego prowadzenia księgowości. Ponadto forma ta wiąże się z mniejszą stabilnością zatrudnienia – osoba prowadząca własną działalność musi zdawać sobie sprawę z ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia. Należy także pamiętać o odpowiedzialności zarówno finansowej, jak też prawnej.

Zobacz też:

ulga na złe długi

ministerstwo finansów e deklaracje

zus płatnik