Niepełnoletni przedsiębiorca – czy można nim zostać?

Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną i wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Czy w związku z tym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, może zostać przedsiębiorcą? Czytaj dalej Niepełnoletni przedsiębiorca – czy można nim zostać?