Wyliczenie wynagrodzenia

Wyliczenie wynagrodzenia kalkulatorem wynagrodzeń

Kalkulator umożliwia wyliczenie wynagrodzenia, możemy przeliczyć kwotę brutto wpisując kwotę netto należnego wynagrodzenia oraz wyliczyć całkowity koszt zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę. Przy pomocy kalkulatora można przeanalizować wszelkie obciążenia z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzenia, wyliczyć składki ZUS oraz określić sumę należną do wypłaty w ramach honorarium.

Kalkulator wynagrodzeń

Na jakiej zasadzie działa wyliczenie wynagrodzenia na kalkulatorze wynagrodzeń?

Kalkulator wynagrodzeń pozwala na wyliczenie wynagrodzenia przez oszacowanie wielkości obciążenia z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionego pracownika oraz na wyliczenie składki ZUS za niego należne, a na koniec możemy określić kwotę do wypłaty (wynagrodzenie netto). Oprócz przeliczenia brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator szacuje całkowite koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem.

Cały artykuł znajdziesz na: Wyliczenie wynagrodzenia.