Wynagrodzenie za pracę – jak ustalić termin wypłaty?

Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia pracownikowi, z którym nawiązał stosunek pracy. Z tego względu należy ustalić stały termin wypłaty pensji. Termin oraz częstotliwość wynagrodzenia powinien być określony w regulaminie pracy. W przypadku kiedy pracodawca nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy, termin wypłaty podaje w informacji o warunkach zatrudnienia w przeciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Termin ten podawany też jest na umowie o pracę.

Termin wypłaty wynagrodzenia a przepisy prawa

Właściwy zapis odnoszący się do terminu wypłaty wynagrodzenia powinien być zgodny z przepisami prawa, które określają, że wynagrodzenie wypłacane jest co najmniej raz w miesiącu z dołu oraz nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni miesiąca.

Sprawdź, jak działa kalkulator wypłat.