Zwolnienie lekarskie – warto wiedzieć

Norbert osiągnął apogeum marazmu. Rozgoryczony rutyną i totalnie znużony swoją pracą pragnął tylko aby przez kilka dni zregenerować siły. W tym czasie mógłby sprawdzić, czy życie freelancera jest dla niego.  Jak twierdził, codzienne scrollowanie doprowadziło go do końca internetu a brak możliwości rozwijania swoich umiejętności czy realizowania ambitnych celów w firmie spowodowały u niego nadwyrężenie psychiczne. Umówił się więc na wizytę do osiedlowego internisty symulując chorobę, bo limit urlopu wypoczynkowego wykorzystał już latem.

W czasie wytchnienia od pracy nie chciał jednak rezygnować z przyjemności m.in.  codziennych treningów na siłowni. No i niestety okres zasiłkowy obejmował mozolnie zaplanowany weekend u znajomych za miastem.

Rekonwalescencja i wypoczynek w chorobie – to cel zwolnienia lekarskiego. Co w przypadku osób, które nie realizują na zwolnieniu lekarskim powyższego celu?

Pracodawca i ZUS mogą skontrolować takie osoby.

Podejrzeniami uzasadniającymi przeprowadzenie kontroli może być np. korzystanie przez pracownika z licznych, krótkoterminowych zwolnień ( np. 3 dwudniowe zwolnienia w miesiącu) . Podobnie gdy zaświadczenia lekarskie wydawane są przez różnych lekarzy.

Chcąc sprawdzić wówczas czy podczas zwolnienia lekarskiego pracownik nie pracuje (np. w innej firmie) i czy nie wykorzystuje zwolnienia niezgodnie z celem ( np. czy nie wyjeżdża na wakacje) możliwe jest przeprowadzenie kontroli.

W większych firmach ( zatrudniających ponad 20 pracowników) to pracodawca ma obowiązek kontrolować prawidłowość zwolnienia lekarskiego, chociaż nie musi tego robić osobiście. Wystarczy, że oddeleguje to zadanie innej osobie. Im bardziej powołana do tego osoba będzie dociekliwa, tym gorzej dla nieuczciwego pracownika. Zdarzyć się też może, że inni współpracownicy zgłoszą takie nadużycia. Zdarzają się sytuację, że pewni informatorzy sprawdzają na portalach społecznościowych czy osoba na zwolnieniu lekarskim nie przebywa w tym czasie w innym miejscu niż powinna.

Kontrola może być przeprowadzana w miejscu pracy, w miejscu zamieszkania pracownika, lub nawet w innych miejscach -według posiadanych informacji. Kontrole dokumentuje się protokołami a pracownik ma możliwość odniesienia się do zapisków. Nie należy jednak popadać w paranoje. Jeżeli kontrola nie zastanie pracownika w miejscu zamieszkania, nie oznacza, że automatycznie  traci on zasiłek, czy uznawany jest za oszusta. Mógł przecież przebywać w tym czasie na wizycie kontrolnej w pobliskiej przychodni. Najważniejszym zatem w przypadku takiej sytuacji jest udowodnienie przez pracownika, że  jego nieobecność była usprawiedliwiona. Podobnie jest z sytuacją, gdy osoba chora mieszka sama, a istnieje konieczność sprawowania nad nią opieki. Po poinformowaniu pracodawcy osoba na zwolnieniu lekarskim bez obaw może zmienić miejsce pobytu na wcześniej wskazane.

Niestety jest i tak, że osoby korzystają ze zwolnienia lekarskiego zupełnie bezzasadnie. Załatwiają w tym czasie swoje prywatne sprawy lub dorabiają sobie u innego pracodawcy. W razie wykrycia takich nieprawidłowości pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres. Ale to nie wszystko! Może być również zwolniony dyscyplinarnie.

Bywa i tak, że pracownik, który popadł w konflikt z szefem, chcąc ustrzec się od otrzymania od niego wypowiedziana postanawia pozostawać na zwolnieniu lekarskim. Należy wiedzieć, że co prawda pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę za wypowiedzeniem na zwolnieniu lekarskim pracownika ale można zwolnić go dyscyplinarnie czyli bez okresu wypowiedzenia jeśli pracownik rażącą naruszył obowiązki pracownicze.

W drugą stronę natomiast, jeśli osoba zachoruje będąc na urlopie wypoczynkowym i otrzymuje zwolnienie lekarskie, pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu w innym terminie.

Podsumowując, najważniejszym warunkiem zwolnienia lekarskiego i zasiłku jest niewykonywanie pracy zarobkowej. Jeżeli osoba po przepracowaniu całego dnia udała się do lekarza, który wystawił zwolnienie obejmujące ten dzień, wówczas tego dnia nie zalicza się do okresu zasiłkowego a pracownikowi będzie przysługiwać wynagrodzenie za ten dzień w pełnym wymiarze.

Właściwym rozwiązaniem w przypadku Norberta  byłoby zwrócenie się o pomoc do specjalisty. Uzasadnione zwolnienie od psychiatry nie byłoby przeciwwskazaniem do uprawiania sportu. Należy pamiętać, że o zdrowie psychiczne należy dbać w równej mierze jak o cielesne.